T PROFILE SIA

Rekvizīti

Reģ. Nr. 50103528221
Juridiskā adrese: Rāmuļu iela 36, Rīga, LV-1005
Banka: Citadele banka AS
Kods: PARXLV22
Konts: LV27PARX0021056750001

Darba dienās: 9.00 – 17.00

Rāmuļu iela 36, Rīga, LV-1005

+ 371 67372754

info@ubb.lv

info@griestucentrs.lv

  /  PIEKARAMO GRIESTU KONSTRUKCIJAS
Dažādas piekaramo griestu plāksnes tiek montētas atbilstošā konstrukcijas sistēmā. Standarta varianti sader ar visiem standarta plākšņu modeļiem. Griestu sistēmas tiek pārbaudītas un sertificētas katrai atbilstošai funkcijai, piemēram, ugunsdrošībai, mitrumizturībai.
Griestu plāksnēm ar dažādām kantēm tiek izmantoti perimetra profili ar atšķirīgām apmalēm. Turklāt projektētāji var izmanot piekaramos griestus salikumā ar citiem apdares materiāliem, izmantojot tam atbilstošus perimetra profila pieslēgumus.
Paplatināto profilu sistēmai ir raksturīga pielietojuma dažādība. Paplatinātie profili jeb bandrasteru sistēma ļauj veidot piekaramos griestus, kas izvietoti savā starpā paralēli un perpendikulāri, kurā stiprina visdažādākās ģeometriskās formas paneļus. Paplatinātie profili tiek izmantoti arī lielaiduma sistēmas starpbalstu izveidei.

Iekares paredzētas piekaramo griestu konstrukcijas veidošanai.
Iekares risinājuma veids ir atbilstošs piekaramo griestu sistēmai un slodzei.