T PROFILE SIA

Rekvizīti

Reģ. Nr. 50103528221
Juridiskā adrese: Rāmuļu iela 36, Rīga, LV-1005
Banka: Citadele banka AS
Kods: PARXLV22
Konts: LV27PARX0021056750001

Darba dienās: 9.00 – 17.00

Rāmuļu iela 36, Rīga, LV-1005

+ 371 67372754

info@ubb.lv

info@griestucentrs.lv

  /  Privātuma politika

Privātuma politika

KOPĒJĀ INFORMĀCIJA

SIA “T Profile” (tālāk – Datu pārvaldītājs) ar šo privātuma politiku (tālāk – Privātuma politiku) nosaka personas datu apstrādes nosacījumus, izmantojot Datu pārvaldītāja mājas lapu (tālāk – mājas lapa). Privātuma politikā norādītie nosacījumi tiek piemēroti katru reizi, kad Jūs vēlaties piekļūt pie satura.

Datu pārvaldītāja rekvizīti:

SIA ” T Profile “

Reģ.nr.: LV 50103528221

Adrese: Latvija, Rāmuļu iela 36, Rīga, LV-1005

Tālr.: (371)67372754

E-pasts: info@griestucentrs.lv

https://griestucentrs.lv/

Ļoti svarīgi, lai Jūs rūpīgi izlasītu Privātuma politiku, jo katru dienu atrodoties Datu pārvaldītājam piederošā Mājas lapā, piekrītat ar nosacījumiem, kuri ir aprakstīti šajā Privātuma politikā. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam nelietot šo mājaslapu, tās saturu un/vai pakalpojumus.

Apstiprinām, ka Datu pārvaldītāja Mājas lapas apmeklētāju dati tiks apkopoti, ņemot vērā spēkā esošas Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanas aktu prasības un kontrolējošo institūciju norādījumus. Tiek pielāgoti visi prātīgi tehniskie un administratīvie līdzekļi tam, lai mūsu apkopoti dati par Mājas lapas apmeklētājiem tiktu aizsargāti pret noplūdi, neatļauto izmantošanu un izmaiņām.

Personas, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, nevar sniegt nekādus personīgos datus caur mūsu Mājas lapu. Ja esat persona, kas ir jaunāka par 16 gadiem, pirms norādot personīgo informāciju, Jums ir jāsaņem savu vecāku vai citu tiesīgo aizbildņu atļauja.

Privātuma politikā lietojami jēdzieni tiek saprotami tā, kā tie tiek definēti Kopīgajā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/679.

KĀDU INFORMĀCIJU PAR JŪS APKOPOJAM?

Jūsu sniegto informāciju:

 • Apmeklētāja un/vai pakalpojuma saņēmēja vārdu, uzvārdu;
 • Apmeklētāja un/vai pakalpojuma saņēmēja e-pasta adresi;
 • Apmeklētāja un/vai pakalpojuma saņēmēja telefona numuru;
 • Apmeklētāja IP adresi;
 • Pieprasījumu un sūdzību vēsturi.

Ja Jūs lietojat mūsu Mājas lapu, mēs arī apkopojam informāciju, kas atklāj mūsu piedāvāto pakalpojumu īpatnības vai automātiski ģenerē vizīšu statistiku. Vairāk par to lasiet “Sīkdatnes”.

Informācija no trešo personu avotiem

Mēs varam saņemt informāciju par Jums no publiskajiem un komercijas avotiem ( cik to atļauj spēkā esošā likumdošana) un savienot to ar citu informāciju, kuru saņemam no Jums vai par Jums. Informāciju par Jums varam saņemt arī no trešo personu sociālo tīklu pakalpojumu, kad pie tiem pieslēgsieties, piemēram, caur kontiem “Facebook” tīklā.

Cita mūsu apkopojama informācija

Mēs, ar Jūsu piekrišanu, varam apkopot arī citu informāciju par Jums, Jūsu ierīci un par to, kā Jūs izmantojat mūsu Mājas lapu.

KĀ IZMANTOJAM JŪSU INFORMĀCIJU?

Varam izmantot apkopoto informāciju sekojošos nolūkos: piereģistrēt Jūs tam, lai Jūs varētu saņemt mūsu jaunumus Tiešā mārketinga nolūkos, piemēram, sūtīt jaunumu vēstules, piedāvāt individuāli piemērotus reklāmas sludinājumus un sūtīt paziņojumus par akcijām, izvērtēt un analizēt savu tirgu, klientus, produktus un pakalpojumus (ieskaitot arī Jūsu viedokļa par produktiem un pakalpojumiem apkopošanu un klientu aptauju organizēšanu). Uzzināt, kā cilvēki izmanto mūsu sniedzamos pakalpojumus, lai varētu tās uzlabot un veidot jaunus produktus un pakalpojumus. Citos veidos ar Jūsu piekrišanu.  Informējam, ka Jums ir tiesības nepiekrist vai jebkurā laikā atcelt savu piekrišanu.

KAM ATKLĀJAM JŪSU INFORMĀCIJU?

Apņemamies nenodot Jūsu personīgos datus nekādām nesaistītām trešajām personām, izņemot, ja ir Jūsu piekrišana personas datu atklāšanai; sniedzot pakalpojumus mūsu partneriem, kuri nodrošina piegādes vai citus Jūsu pasūtītos pakalpojumus. Šo pakalpojumu sniedzējiem mēs sniegsim tik daudz personīgās informācijas, cik tas ir nepieciešams, lai veiktu konkrētu pakalpojumu; tiesību sargājošām iestādēm pēc likumdošanā norādītās kārtības.

KO DARĀM, LAI PASARGĀTU JŪSU INFORMĀCIJU?

Personīgie dati ir aizsargāti no noplūdes, neatļautas izmantošanas un izmaiņām. Esam ieviesuši fiziskus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu mūsu apkopoto informāciju mūsu pakalpojumu sniegšanai. Lūdzu ņemiet vērā, ka neskatoties, ka veicam noteiktus pasākumus Jūsu informācijas aizsargāšanai, interneta vietne, tiešsaistes darījumi, datoru sistēmas vai bezvadu savienojums nav pilnīgi droši. Jūsu dati tiks aizsargāti 3 gadus pēc dienas, kad pēdējo reizi izmantosiet mūsu pakalpojumus vai saturu. Pēc šī termiņa beigām, dati tiks izdzēsti tā, lai tos nevarētu atjaunot.

JŪSU TIESĪBAS

Datu subjektam, kura datus apstrādā Datu pārvaldnieks, ir šādas tiesības:

 • zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (ir tiesības zināt);
 • piekļūt saviem datiem un zināt kā tie tiek apstrādāti (ir tiesības iepazīties);
 • pieprasīt koriģēt vai, ņemot vērā datu apstrādes mērķus, papildināt nepilnīgos personas datus (tiesības labot);
 • savus datus dzēst vai apturēt no izmantošanā (izņemot uzglabāšanu) (tiesības iznīcināt un tiesības “būt aizmirstam”);
 • ir tiesības pieprasīt datu pārvaldītājam ierobežot personas datu apstrādi, pamatojoties uz likumīgiem iemesliem (tiesības ierobežot);
 • ir tiesības pārsūtīt datus (tiesības nodot);
 • nepiekrist, lai dati tiktu apstrādāti, kad šie dati tiek apstrādāti vai ir plānojams tos apstrādāt tiešā mārketinga nolūkos, ieskaitot profila veidošanu, cik tas ir saistīts ar tiešo mārketingu.

Ja nevēlaties, lai jūsu personīgie dati tiktu apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, ieskaitot profila veidošanā, rakstiet e-pasta ziņojumu uz: info@griestucentrs.lv par nepiekrišanu, ka Jūsu personīgie dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos un/vai, lai nebūtu apstrādāti automātiski, ieskaitot profilu veidošanā, nenorādot iemeslus noraidīšanai.

Pamatojoties uz Jūsu sniegtajiem personīgajiem datiem tiešā mārketinga nolūkiem var tikt veikta Jūsu personīgo datu profilēšana, lai varētu Jums piedāvāt individuālu risinājumu un piedāvājumu. Jebkurā laikā Jūs varat atcelt savu piekrišanu apstrādāt personas datus automatizētā veidā, ieskaitot profilēšanu, apstrādes veidus vai iebilst pret tiem.

Jebkuru pieprasījumu vai norādījumu, saistībā ar personīgo datu apstrādi, Datu subjektam ir tiesības iesniegt Datu pārvaldītājam rakstiskā veidā kādā no šiem veidiem:

Datu pārvaldītājam, saņemot šādu pieprasījumu vai norādījumu, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, jāsniedz atbilde un jāizpilda vai jānoraida pieprasījumā norādītās darbības. Ja ir nepieciešams, noteikto termiņu var pagarināt par vēl diviem mēnešiem atkarībā no pieprasījumu sarežģītības un daudzuma. Šādā gadījumā, pēc viena mēneša no paprasījuma saņemšanas dienas Datu pārvaldītājs informē Datu subjektu par termiņa pagarināšanu, kopā ar pievienotiem kavējuma iemesliem.

Datu pārvaldītājam ir tiesības nesniegt iespēju datu subjektiem iedzīvināt augstāk minētās tiesības, izņemot atteikšanos no personas datu izmantošanu tiešajiem mārketinga mērķiem, likumdošanā paredzētajos gadījumos, kad nepieciešams novērst, dienestu vai profesionālās ētikas pārkāpumus, izmeklēšanu un noteikšanu, kā arī datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvības aizsargāšanu.

TREŠO PERSONU MĀJASLAPAS, PAKALPOJUMI UN PRODUKTI MŪSU VEIKALĀ

Datu pārvaldītāja Mājas lapā var būt trešo personu reklāmas stendi, saites uz to vietnēm un pakalpojumiem, kurus nekontrolē Datu pārvaldītājs. Datu pārvaldītājs nav atbildīgs par trešo personu apkopotās informācijas drošību un konfidencialitāti. Jums ir jāizlasa trešo personu privātuma noteikumi, kas attiecas uz trešo personu vietnēm un pakalpojumiem, kurus izmantojat.

SĪKDATNES

Apmeklējot Datu pārvaldnieku mājas lapu, mēs vēlamies nodrošināt saturu un funkcijas, kas būtu piemērotas tieši Jūsu vajadzībām. Tam ir nepieciešamas sīkdatnes (ang. cookies). Tie ir nelieli informācijas elementi, kas tiek automātiski izveidoti Mājas lapas lietošanas laikā, un tie tiek saglabāti Jūsu datorā vai citā ierīcē. Tās palīdz Datu pārvaldniekam atpazīt Jūs kā atkārtotu mājas lapas apmeklētāju, saglabāt Jūsu apmeklējumu vēsturi un attiecīgi pielāgot saturu. Kā arī, sīkdatnes palīdz nodrošināt mājas lapas netraucētu darbību, ļauj redzēt Jūsu apmeklējuma ilgumu, biežumu. Ļauj apkopot statistikas informāciju par mājas lapas apmeklējumu skaitu.

Veikala sīkdatņu apraksts

Zemāk ir norādītas galvenās sīkdatnes, ko izmanto Mājas lapa pēc to tipa, savāktajiem datiem un derīguma termiņu.

Funkcionālās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes atceras apmeklētāja izvēlētos iestatījumus (piemēram, valodu, valūtas iestatījumus, filtrēšanas opcijas). Izmantojot šīs sīkdatnes, mājas lapas apmeklētāji var izvairīties no iestatījumu izmaiņām katru reizi, apmeklējot mājas lapu.

Reģistrācijas sīkdatnes

Šīs sīkdatnes ļauj zināt, vai Jūs apmeklējat mājas lapu atkārtoti vai lietojat to pirmo reizi. Mēs izmantojam šīs sīkdatnes, lai noteiktu, kurš lietotāja konts, pieder kuram Apmeklētājam. Kā arī, ļauj mums apvienot Jūsu rakstītos komentārus ar Jūsu konta lietotājvārdu.

Trešo personu analītiskās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes palīdz mums sekot līdzi lietotāju skaitam, to apmeklējumu biežumam un aplūkotajām sadaļām. Palīdz analizēt, apkopot saņemtos datus, kurus pēc tam izmantojam, lai uzlabotu mājas lapas saturu.

Trešo personu reklāmas, mārketinga vai pakalpojumu sīkdatnes

Šīs sīkdatnes ļauj mums zināt, vai jau redzējāt konkrētu reklāmu un cik laiks ir pagājis kopš tā brīža. Tas palīdz sniegt atbilstošāku reklāmu, ierobežo seansu skaitu katram lietotājam, un novērtē tās efektivitāti.

Kā pārvaldīt un dzēst sīkdatnes

Kad izmantojat pārlūku, lai piekļūtu mūsu saturam, varat konfigurēt pārlūku, lai tiktu tas pieņemtu visas sīkdatnes, noraidītu visas sīkdatnes vai paziņotu, kad sīkdatne ir lejupielādēta. Katrs pārlūks ir atšķirīgs, tāpēc, ja nezināt kā mainīt sīkdatņu uzstādījumus, apskatieties to palīdzības izvēlnē. Jūsu ierīces operētājsistēmai var būt papildus sīkdatņu vadības ierīces. Ja nevēlaties, lai informācija tiktu iegūta izmantojot sīkdatnes, lielākajā daļā pārlūkos izmantojiet viegli pielietojamo opciju, kas ļauj pārtraukt sīkdatņu izmantošanu. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatņu pārvaldīšanu, ienāciet: www.allaboutcookies.org.

Mūsu Mājas lapā var atrasties saites uz citu cilvēku, uzņēmumu vai organizāciju interneta vietnēm. Pievērsiet uzmanību, ka Datu pārvaldītāji nav atbildīgi par tādu interneta vietņu Privātuma politiku. Tātad, ja jūs pārejat uz citām interneta vietnēm, Jums būtu nepieciešams apskatīt noteikto vietņu Privātuma politiku.

SAZINIETIES AR MUMS

Ja Jums ir kādi jautājumi saistībā ar privātuma politiku, sazinieties ar mums jebkurā, Jums ērtā veidā: