Rezultāti

Platība
Moduļa izmērs/mm
Nesošā līste 3600/gab.
Šķērslīste 1200/gab.
Šķērslīste 600/gab.
Perimetrs 3000/gab.
Iekares/gab.